Приведений документ є архівним оригіналом на базисі якого розробляється новий документ, який можна прочитати тут. 


 


Рада СУФ (архівний оригінал)


Ремарка:  Рада СУФ (Світової Української Формації) буде створена з часом, як організаційна структура для виконавчої діяльності по теоретичних розробках Етнізму.  Це буде світова віртуальна організація українського етносу. Приведений нижче Статут цієї організації є лише приблизним осмисленням цієї майбутньої організації, більш детальні структури якої будуть окресленні значно пізніше.


Статут 

Етнічний Лад є вищою формою існування людства до якої воно активно прямує в сучасний час і є вищою за попередні соціальні форми існування. Для осмислення такого існування етносу і підтримки його історичного творення для українського етносу необхідно створити відповідну організацію, яку будемо називати Рада Світової Української Формації (скорочено - Рада СУФ).

Рада СУФ буде незалежною організацією, основним завданням якої буде підтримка і допомога формуванню світового українства в етнічний лад теоретичними дослідженнями законів, які об’єднують людей і специфічно приведуть до Української Світової Єдності. В своїй діяльності Рада СУФ буде опиратися на ряд наук, як Етнічна Глобалістика, Глокалізація, Ноосфера академіка В. Вернадського, духовні вчення існуючих релігійних конфесій України, українські звичаєві традиції, езотеричні вчення, і багато інших джерел.

Рада СУФ буде структурована, як позадержавна організація українців світу.

Першочерговим завданням Ради СУФ буде зміна мислення українців в напрямку мислення людини нової соціальної формації глобального світу шляхом формування Української Духовної Єдності.

Рада СУФ розробить і запропонує новий підхід для вирішення проблем духовної роз’єднанності українців, викликаної історичними процесами, як церковних впливів різних деномінацій так і колоніальних поневолень. Задача полягає не тільки в позбавленні українців від духовної роз\'єднанності, викликаної означеними впливами, але також в знаходженні шляху духовного єднання, який буде реально можливим.

Стаття 1. Означення

 1. 1. Рада Світової Української Формації (Рада С.У.Ф.)- є неприбутковою позадержавною організацією українців світу, яка несе консультативний характер і  створена для підтримки процесу формування Світової Української Формації (СУФ).
 2. 2. Статут Ради СУФ підпорядкований Конституції СУФ, яку Рада СУФ розробить і сама буде їй підпорядкована.
 3. 3. Членом Ради СУФ може бути любий українець світу, якого вибере своїм представником українська громада країни проживання, як означено в Статті  3 цього Статуту.
 4. 4. Член Ради СУФ повинен володіти двома мовами – українською і мовою країни проживання. Для членів з України вимагається володіння лише українською мовою. Мовою спілкування і документації Ради СУФ буде українська.
 5. 5. Означення назв, які використовуються Радою СУФ в тексті цього Статуту є наступні:

ТОР – закінчення слова для означення дії поштовху, проТОРення. Цим закінченням слова будуть сформовані назви для означення членів Ради СУФ, які описані нижче. Використання латинського закінчення слова буде також інтернаціонально зрозумілим і слугувати цілям СУФ.

ПРОКУРА-ТОР = представник. В нашому випадку це буде виборний представник від громади українців окремої країни проживання.

ОРА-ТОР = розголосувач. В нашому випадку це буде вчений-дослідник-духовник, який буде займатися дослідженнями СУФ і формуванням Духовної Єдності поміж українцями світу.

ОПЕРА-ТОР = працівник. В нашому випадку це буде виконавець, який буде виконувати ті чи інші практичні функції, які необхідні для функціювання Ради СУФ.

ОДИ-ТОР = контролер. В нашому випадку це буде контролер, який буде контролювати легітимність і справність роботи всіх 4-х Палат Ради СУФ (див. Статтю-4) і сповіщати про проблеми або недоліки в роботі Ради СУФ.

Стаття 2. Структура

 1. 1. Рада СУФ має чотири Палати:

> Палата Прокураторів (представники);

> Палата Ораторів (вчені-дослідники-духовники);

> Палата Операторів (виконавці);

> Палата Одиторів (контролери).

 1. 2.Палати Прокураторів, Ораторів і Операторівскладаються з представників від українських громад окремих держав. Один представник від однієї держави для кожної палати, окрім України, яка має трьох представників. Таким чином від кожної держави світу буде три людини, а від України – дев’ять.
 2. 3. Палата Одиторівскладається із дванадцяти (12) контролерів, які будуть автоматично змінюватися по означеній в Конституції системі назначення і циклу.
 3. 4. Додатково до чотирьох палат Рада СУФ буде мати окремий Центр Управління, який буде складатися із ЧОТИРЬОХ (4) членів, які будуть вибрані по одному від кожної палатиПрокураторів, Ораторів, Операторів і Одиторів. Вибрана до Центру особа буде одночасно представляти свою палату і буде вибраною головою означеної палати. Тобто, в Центрі будуть Голови від чотирьох палат Ради Суф.

Стаття 3. Вибори

 1. 1. Вибори до Ради СУФ будуть проводитися шляхом електронного голосування-опитування всіх українців світу. Проводити вибори буде Палата Одиторів.
 2. 2. Вибори будуть проводитися раз на рік в День весіннього рівнодення, на Великдень.
 3. 3. Технологія виборів і терміни будуть означені Конституцією Ради СУФ.
 4. 4. Від окремої іноземної держави, без залежності чисельності її української громади, буде вибиратися поОДНОМУпредставнику до кожної із трьох Палат Ради = один Прокуратор, один Оратор і один Оператор. Від України буде вибрано три Прокуратора, три Оратора і три Оператора і три Одитора. Дев\'ять додаткових Одиторів будуть вибрані із представників діаспори по означеній Конституцією системі, яка врахує чисельність українців в окремих державах розпорошення і розділить все українство світу на 9-ть виборчих округів.
 5. 5. Сформовані виборами чотири Палати (Прокураторів, Ораторів, Операторів і Одиторів) виберуть свого Голову, який(а) автоматично стане членом Центру Управління Ради СУФ. Таким чином Центр Управління буде мати Чотири особи.

Стаття 4.  Основні функції

 1. 1. Палата Прокураторів(представників)

Детальні функції Палати Прокураторів будуть означені ними самими після початкового формування цієї палати і перших виборів. Основною функцією Прокураторів буде представництво українців держави проживання включаючи всі українські організації цієї держави.

 1. 2. Палата Ораторів(вчених-дослідників-духовників)

Детальні функції Палати Ораторів будуть означені ними самими після початкового формування цієї палати і перших виборів. Основними функціями Ораторів будуть дослідження українського Світу, збір статистики, інформації про українство,  написання наукових робіт і публіцистичних статей, публічне представництво в сферах мідії і оповіщення світового українства про діяльність Ради СУФ. Також, формування духовних ознак і якостей, які будуть єднати українців в одну Світову Родину через знаходження Духовної Єдності і Українського Способу Життя для всіх українців світу.

 1. 3. Палата Операторів(виконавців)

Детальні функції Палати Операторів будуть означені ними самими після початкового формування цієї палати і перших виборів. Основними функціями Операторів буде виконання практичних завдань по створенню необхідних умов для ефективного функціювання Ради СУФ. Серед таких робіт буде – підтримка Інтернетних сторінок Ради СУФ, комп’ютерна і технічна підтримка всіх функцій роботи Ради, публікування матеріалів, які розроблені Ораторами, опитування, підтримка українських етномереж, і подібне. Оператори будуть виконувати все, що буде необхідним і замовленим Прокураторами чи Ораторами.

 1. 4. Палата Одиторів (контролерів)

Детальні функції Палати Одиторів будуть означені ними самими після початкового формування цієї палати і перших виборів. Основною функцією Одиторів буде слідкування за роботою всіх Палат, оприлюднення помічених недоліків і засудження тих, хто буде відхилятися від норм Конституції СУФ у своїй роботі.

 1. 5. Центр Управління.

Детальні функції Центру Управління будуть означені в Конституції після її розробки. Центр Управління створений для швидких ефективних рішень і координації між різними Палатами Ради СУФ. Рішення Центру Управління буде обов’язковим для виконання. Центр Управління буде контролюватися, як і Палати, Одиторами.

Стаття 5. Символи

 1. 1. Прапор

Жовто-синій. Жовтий колір зверху.

 1. 2. Герб (пропозиція) 2. 3. Славень

Ще не написаний.

Стаття 6.  Програма

 1. 1. Програма (ще не написана). 

Стаття 7. Контакти

 1. 1. Інтернетна сторінка (тимчасова)

http://www.mykola.com

 1. 2. Електронна скринька (тимчасова)

mykola[@]mykola.com 

 1. 3. Поштова адреса (буде означена пізніше)

З усіма питаннями звертатися до:
Миколa Пономаренко
mykola[@]mykola.com