Роздуми після прочитання книги
Сергія Подолинського "Вибрані твори"


 

Частина - 1

Сергій Подолинський дає нам розуміння перетворень енерій на Землі, як ніхто інший. Концепція життя людини, як "генератора", як "накоплювача" енергії Сонця на Землі через працю хлібороба дає означення для змісту ефективної і неефективної праці людини. Праця землеробська, включаючи деякі пов’язані з нею активності, стає змістом життя заради виживання, продовження самого Життя на Землі. Все це отримує в працях С.П. ясне розуміння. Тільки Орій створює в десять раз більше енергії на Землі, ніж використовує своїм тілом на працю цього творення.

Фактично – рослини роблять те, що ніхто не здатний робити – накопичують енергію Сонця на Землі. Але рослини не здатні до активного контролювання і розвитку ефективності процесу накопичення енергії, тим більше до подальшого процесу активного ВИКОРИСТАННЯ цієї енергії для якоїсь ЦІЛІ.

Тільки Людина здатна контролювати процес накопичення енергії і ціленаправленно використовувати цю енергію!

Розуміння цього Процесу і є досягненням розуму Сергія Подолинського. Він чітко довів, що тільки та людська активність, яка направлена на Орійство, або на ефективність Орійства має Вишню ціль життя, а всі інші активності є марнотратство енергії, обкрадення Буття.

Доказ цієї істини, яку інтуітивно знали або в яку вірили наші пращури, є заслуга Сергія Подолинського. Він був першим, наскільки мені відомо, хто це зрозумів і ясно довів.

Частина – 2

Цікавим результатом роздумів про розсіяння енергії, про ентропію - закон про те, що різниця температур прагне зрівнятися, згладитися, зникнути, може бути НАЦІОНАЛЬНІСТЬ.

Маємо аналогічний процес – різниця культур, яка прагне зрівнятися і при цьому породжує енергію творіння. Прагнення змішування і знищення різниць між родами є тим джерелом енергії, яке працює на різниці культурних відмінностей.

Таким чином маємо два напрямки дії національних сил–

1. Розвиток національних культур, їх особливостей, відмінностей. Це є процес накопичення національних енергій. Аналогом в фізичному світі цьому є збільшення різниці температур.

2. Змішування національностей. Це є процес "реалізації накопиченої енергії". Аналогом в фізичному світі буде урівняння температур, збільшення ентропії.

Важливо зрозуміти, що як перший, так і другий процеси є СУТТЮ людського існування. Обидва процеси не тільки існують а є необхідні для ефективного циклу обміну людських духовних енергій. Як Перший, так і Другий, процеси людського існування необхідні для повноцінного циклу ТВОРЧОСТІ. Тому що тільки одне накопичення КУЛЬТУРОТВОРЧОЇ енергії без її РЕАЛІЗАЦІЇ не може бути розумним, бо не має КОЛА реалізації творчої енергії, або зворотного звязку, який несе ТВОРЕННЯ нового в сфері людства.

Частина – 3

Економічні і політичні думки С.П. були під впливом тогочасних ідей соціалізму, і тому мають багато вад, і ці вади доказані історією. В той же час думки С.П. є відмінними від теоретичного соціалізму, який ми знаємо зараз. Якщо вдуматись, то бачимо, що С.П. хотів і роз’ясняв розумність комунного співжиття з точки зору енергетичної ефективності. На жаль, він не зумів сформулювати ясніше особливості такого співжиття. Як нам бачиться зараз, то ця концепція співжиття може бути означена тим, що ми назвали НАЦІОНАЛЬНИМ СПОСОБОМ ЖИТТЯ (див.http://orianity.mykola.com/ponomarenko5.html ). Продовжуючи думки С.П. можна сказати, що Український Національний Спосіб Життя є тим ідеалом, де реалізація концепції ЕНЕРГОТВОРЕННЯ через Орійство (рільництво) і наступне використання створеної енергії для цілей індивідуального щастя людини є найбільш реально можливою і несе відповідь на сучасну кризу і майбутній крах енергоносіїв. Таким чином маємо гармонію Дійства з Єством через Орійство. Тільки через Орійство і ніякий інший шлях!!!

Заключення

Сергій Подолинський дав нам мудрість людського існування на Землі. Сила його мудрості криється в розумінні можливості ВІЧНОГО існування на Землі з точки зору енергетичного, в рамках космічної дії. Таке розуміння дає ШЛЯХ людству, який до С.П. був неозначеним. Сергій Подолинський був першим, хто ОЗНАЧИВ цей шлях. Тому вчення С.П. стоїть по глибині думки напевно вище всіх відомих філософів сучасності, бо воно дає ЖИТТЯ реально, а не гіпотетично. Ні один із відомих філософів не дав чіткої відповіді на запитання, як людству існувати ВІЧНО? Сергій Подолинський дав! Слава Йому!

Микола Пономаренко
20 березня 2004 р.