Приведений текст є чорновиком розробки документу Конституції Української Етномережі,
який обговорюється на ОРУМІ і постійно редагується і змінюється.  Конституція Української Етномережі


ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні засади
Розділ 2. Структура Української Світової Етномережі
Розділ 3. Територіальний Осередок Української Світової Етномережі
Розділ 4. Центр Української Світової Етномережі
Розділ 5. Вибори представників Етномережі
Розділ 6. Структура Осередків і Центру Етномережі
Розділ 7. Функції Осередка і Центру Етномережі
Розділ 8. Порядок внесення змін до Конституції Етномережі

Додаток 1. Термінологія Української Етномережі
Додаток 2. Символіка Української ЕтномережіРозділ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
    

1.1. Етнічний Лад або Етнізм є соціальною формацією яка є вищою за попередні соціальні формації як то капіталізм чи соціалізм і до якої людство активно прямує в сучасний час. Для осмислення процесу творення Етнічного Ладу і підтримки формування Українського Світового Ладу створена організація під назвою Українська Світова Етномережа. 

1.2. Українська Світова Етномережа складається із територіальних осередків які існують в кожній країні світу де проживають українці і які називаються Осередок Української Етномережі

1.3. Мета Конституції Української Етномережі означити структуру і функції Української Світової Етномережі і територіальних Осередків Української Етномережі. 

1.4. Українська Етномережа є незалежним світовим об’єднанням Українців створеним для підтримки і допомоги українцям в усьому світі включаючи Україну. 

1.5. Першочерговим завданням Української Етномережі є розповсюдження ідей Етнізму серед українців для усвідомлення ними важливості Української Духовної Єдністі

1.6. Конституція Української Етномережі пропонує організаційний підхід для вирішення проблем духовної роз’єднанності українців. Запропонована структура є організаційним шляхом фізичного і духовного єднання Українського етносу в усьому світі. 


 Розділ 2. Структура Української Світової Етномережі   

2.1. Українська Світова Етномережа (УСЕ)  є неприбутковою позадержавною організацією українців світу, яка створена для підтримки Українців в усьому світі.

2.2. УСЕ є етнічним українським світовим об’єднанням. 

2.3. УСЕ складається із українців які добровільно приєднуються до організації і створюють територіальні осередки УСЕ по місцю країни проживання.

2.4. Членом УСЕ може бути любий українець світу який(а) забажає приєднатися до УСЕ.

2.5. Членство УСЕ затверджується територіальними осередками УСЕ, як означено в Розділі 3.

2.6. Для координації дій УСЕ і її територіальних осередків існує Центр УСЕ, як означено в Розділі 4.  


Розділ 3. Територіальний Осередок Української Етномережі   

3.1. Окрема країна світу в залежності від її розміру і розміру Української громади проживаючій на її території може мати один або декілька Осередків Української Етномережі.  

3.2. Осередок Етномережі послуговується Конституцією Етномережі для свого організаційного і функціонального існування.

3.3. Вибори представників Осередку проводяться по структурі означеній в Розділі 5.

3.4. Діяльність Осередку проводиться по положеннях Розділу 7.

3.5. Територіальний Осередок Етномережі є підпорядкованим і контролюється Центром Української Світової Етномережі, як означено в Розділі 4.   


Розділ 4. Центр Української Світової Етномережі   

4.1. Центр Української Світової Етномережі є координаційним і контролюючим центром для всіх Осередків Етномережі.

4.2. Представники Центру обираються на обмежений період до двох років Осередками Етномережі по системі означеній в розділі 5.

4.3. Географічне положення Центру змінюється з кожними новими виборами.
 Розділ 5. Вибори представників Етномережі   


5.1. Вибори до Осередків Етномережі будуть проводитися шляхом електронного голосування-опитування українців країни проживання.

5.2. Вибори до Центру Етномережі будуть проводитися шляхом електронного голосування-опитування Осередків.

5.3. Організацію виборів як місцевих Осередків так і нового Центру Етномережі буде проводити Центр Етномережі перед його власним розформуванням і заміною.


Розділ 6. Структура Осередків і Центру Етномережі   

6.1. Осередок Етномережі має дві незалежні і відмінні палати - Палата “Тіла“ і Палата “Душі“. 

6.2. Палата “Тіла“ Осередку називається Гетьманат.  Палата “Душі“ Осередку називається Брахманат

6.3. Центр Етномережі буде мати аналогічні дві палати. Розділ 7. Функції Осередка і Центра Етномережі   

7.1. Детальні функції Гетьманату і Брахманату будуть означені ними самими після початкового формування цих палат після перших виборів.

7.2. Основними функціями Гетьманату буде виконання практичних завдань по створенню необхідних умов для ефективного функціювання Етномережі. Серед таких робіт буде підтримка Інтернетної сторінки Осередку, публікування матеріалів, які розроблені Брахманатом, питання фінансування Осередку, опитування, і подібне. Гетьманат буде виконувати все, що буде необхідним для підтримки Українців на своїй території впливу або замовлене Брахманатом.

7.3. Основними функціями Брахманату будуть дослідження Українського Світу, збір статистики, інформації, написання наукових робіт і публіцистичних статей, публічне представництво в сферах мідії і оповіщення світового українства про діяльність Осередку. Також, формування духовних ознак і якостей, які будуть єднати українців в одну Світову Родину через знаходження Духовної Єдності і Українського Способу Життя для всіх українців світу.


7.4. Основними функціями Центру Етномережі буде координація дій всіх Осередків світу. Рішення Центру Управління буде обов’язковим для виконання. Центр Етномережі буде мати також функцію одитора Осередків. 

 


 

Розділ 8. Порядок внесення змін до Конституції Етномережі    

8.1. Зміни до Конституції Української Етномережі будуть пропонуватися Осередками Етномережі. 

8.2. Пропозицію зміни до Конституцію Осередок буде направляти в Центр Етномережі, який зобовязаний організувати голосування серед всіх Осередків світу на запропоновану зміну до Конституції протягом одного року. 

8.3. Зміна буде затверджена, якщо за зміну проголосує не менше 70 відсотків Осередків.  
Додаток 1. Термінологія і символіка Української Етномережі    


Етнічний Лад або Етнізм  - ....

Український Світовий Лад - ...


Українська Світова Етномережа - ...

Осередок Української Етномережі - ...

Українська Духовна Єдність - ...

Гетьманат - ...

Брахманат - ...


Додаток  2.  Символіка Української Етномережі     


Д-1.1. Прапор жовто-блакитний. Жовтий колір зверху.

Д-1.2. Герб (пропозиція) Д-2.3. Славень. (ще не написаний)


 

 верх