Приведений нижче документ є робочим документом для розробки принципів Етнізму.  Оригінальний документ Маніфесту був написаний Миколою Пономаренко і знаходиться тут.


 Маніфест Етнічного Ладу 

ЕТНІЗМ


остання редакція: 6 квітня, 2016 р.  документ знаходиться в процесі постійного редагування.


ЗМІСТ

1.0. Етнічний Лад або Етнізм.
2.0. Світова Етнічна Формація. 
3.0. Етнічна Духовна Єдність.
4.0. Організаційна структура Етнічного Ладу.
5.0. Термінологія. Означення. 
6.0. Бібліографія.  

1.0. Етнічний Лад або Етнізм


Привид бродить по світу – привид Етнічного Ладу.

Основні конкуруючі між собою в сучасному світі соціальні формації, а саме, капіталістичний та соціалістичний устрої, повністю дескридитували себе в своїх місіях створення для людства бажаного щасливого життя. Капіталізм хоч і сприяв збільшенню матеріальних достатків і вивів значну частину країн на високий рівень науково-технічного прогресу, але не забезпечив усих людей обіцяним добробутом, а лише призвів до виникнення неймовірно складних проблем екологічного характеру і класового протистояння. Ще гіршим став соціалістичний устрій, під якими б назвами він не замасковував свою деструктивну суть, яка завжди проявляється і буде проявлятися в знущаннях над свободами людини і величезною кількістю смертей від диктаторських режимів, в якості головних інтегральних характеристик цього ладу.


В сучасному світі без крихти сумніву визріла нагальна потреба витіснити ці існуючі безперспективні форми суспільного існування людства і замінити їх на нові та продуктивні, і які докорінно відрізняються від існуючих соціальних систем.

Творення людством нових форм соціальних формацій і нового суспільного ладу є природнім та закономірним. Цей процес не спиняється і в наш час. Але цього разу новий устрій обіцяє принципово відрізнятися від попередніх тим, що буде націленим не лише на забезпечення людини матеріальними потребами, а буде насамперед працювати на насичення людини духовними запитами.

Через те, що матеріальний рівень у більшості розвинених країн світу досяг свого задовільного рівня, Людство усвідомило, що все-таки мірилом людського Щастя, як ознакою прогресу, є насамперед досягнення ним духовних цінностей, при цьому ні в якому разі не применшуючи роль необхідних матеріальних потреб людини.

Такий духовний стан життя завжди існував. Він проявляв себе в безлічі мистецьких творів, в філософських дослідженнях, релігійних світоглядах, але таке існування було досяжним лише для обмеженої, добірної частини людства. Сьогодні така духовна потреба і її задоволення стають конечністю і доцільністю для кожної людини світу, набираючи універсальний, загальнолюдський характер.

Однією із характерик і унікальних ознак цього нового суспільного ладу є його чітко окреслений етнічний характер. Особливість етнічного характеру нового устрою викликана тим, що співжиття людей в етнічному оточенні створює найсприятливіше середовище для їх духовного і творчого розвитку, адже співжиття в однорідній етнічній культурі та національному мистецтві, застосовування спільного духовного способу життя, - все це допомагає досягненню персонального щастя.

Іншою рисою нової суспільної будівлі є її глобальність або етнічна духовна єдність у цілому світі. Відбувається глобалізація етнічних формувань, що проявляється в об’єднанні етносів, як в межах однієї держави, так і в межах цілого світу, - у цілісні Світові Етномережі з бездержавною формою існування.

Етнічна форма світового етнічного існування активно розвивається в усьому світі серед практично всіх етнічних народів і заступає місце зношених соціально-економічним формацій, як капіталізм чи соціалізм. Цей феномен давно спостерігається і детально досліджується колом вагомих науковців, філософів, письменників. (Читайте Бібліографію).

Наступним кроком після окреслення головної сутності етнічного існування людей є вибір відповідної назви для цієї нової соціальної формації, яка очікується, а саме, як Етнічний Лад, або коротко - Етнізм і означення цього устрою для подальшого розгляду і вивчення:

ЕТНІЗМ  - це глобальна спільність людей одного етносу, заснована на ідеї підвищеної ймовірності знаходження персонального людського щастя у власному етнічному середовищі. Це також ідеологія переходу світу від територіально-державних єдностей людей до глобально-етнічних. Це також новий суспільний лад ідеалістичної, духовної, культурної сутності, який формується у світі і йде на зміну існуючим суспільним ладам матеріальної, комерційної сутності, як капіталізм чи соціалізм.

Тобто під етнізмом розуміється новий суспільний устрій, в якому буде існувати духовно-кульурне розмежування між людьми різних етносів в окремій державі при одночасному об’єднанні цих розмежованих етнічних груп з усіх окремих держав світу в одну глобальну світову етнічну єдність. Іншими словами, це буде Єдність всіх розпорошених по світу частин одного етносу. 

Така одночасна розмежованість в державах і в той же час глобальна єдність етносів, уже існує, зростає, розвивається, і все голосніше дає про себе знати в усіх суспільствах світу і особливо в середовищі деяких успішних етносів. Залишається лише визнати і усвідомити такі етнічні єдності та чітко їх означити. Що, власне, і зреалізовує цей Маніфест.2.0. Світова Етнічна Формація (СЕФ)

Як було означено вище, відмінність нового суспільного ладу, етнізму, від попередніх суспільних устроїв полягає в формуванні специфічних світових етнічних єдностей духовного змісту, які можна назвати Світовими Етнічними Єдностями або Світовими Етнічними Формаціями. Кожна із таких світових єдностей формується навколо свого етнічного джерела культури, яким завжди є і залишиться держава або територія, на якій сформувався етнос. Для українського етносу, наприклад, такою державою являється Україна. Проте світова етнічна єдність (формація) не буде залежною чи підпорядкованою цій державі, а існуватиме як світове незалежне соціально-етнічне тіло. Так як означена етнічна форма існування обмежена етнічним змістом і етнічною духовною єдністю людей, то її розгляд, опис, означення і вивчення має бути етнічно спрямованим.

Для початку означимо сам термін - Світова Етнічна Формація:

Світова Етнічна Формація (СЕФ) – це світове природнє існування етносу, сформоване Духовною Єдністю Етносу для взаємної підтримки представниками етносу один одного для їх же користі.

Примітка. Світова Етнічна Формацію для Українського етносу буде зватися Світова Українська Формація (СУФ).3.0. Етнічна Духовна Єдність

Етнічна Духовна Єдність є принциповою умовою і вимогою для формування Світової Етнічної Єдності або Етнічного Ладу. Годі сформувати Світову Етнічну Єдність без присутності Духовної Єдності серед людей цього етносу. Тому так важливо зрозуміти і означити Духовну Єдність, як систему поглядів та доказів.

Щонайперше, необхідно наголосити, що Духовна Єдність не має відношення до жодної релігії і не є об’єднанням церков чи конфесій. Духовна Єдність є феноменом єднання етнічної маси людей, який має свої природні закони і причини, які можна дослідити і описати науковими методами.

Самоочевидно, що для існування Духовної Єдності Етносу повинна існувати якась Духовна Сила Етносу, яка б збирала цей етнос докупи. А Духовна Сила Етносу безумовно буде складатися із окремих Духовних Сил Людей цього етносу. А тому наступним виникає запитання: Що ж тоді є ця Духовна Сила Людини?

Ми стверджуємо, що:

Духовна Cила Людини - це нематеріальна енергія людини, яка здатна змінювати світ.

Нематеріальна енергія? А хіба така існує в світі? Дійсно, ще й досі сучасна наука не здатна чітко пояснити чи задовільно описати нематеріальну енергію. Проте, її прояв уже визнається багатьма вченими-дослідниками, філософами чи духовними лідерами. Для прикладу, ряд поважних вчених вбачають у змінам біосфери Землі вплив розуму людини. Варто згадати відому теорію ноосфери Українського академіка Володимира Вернадського. В квантовій механіці є відомим феномен безконтактного впливу спостерігача на результат експерименту. Існують теорії розумового поля Всесвіту, яке контролює розвиток планет і всього сущого у світі. Деякі релігії таке розумове поле називають Богом або інші - волею людини або людей. А тому науковці небезпідставно стверджують, що розумні (розумові) сили мають не лише божественну, але і людську природу, а значить, людський розум, який є за своєю природою нематеріальним, реально впливає на матеріальний світ і змінює його. У нинішній день наукові знання про ці розумові (духовні) сили є доволі обмеженими і знаходяться або у стані незавершеної теорії, або у процесі експерементально-дослідного їх спостереження та виявлення.

Отже, з подібних міркувань виходить наступне припущення, що Духовні Сили Людей, об’єднуючись між собою, породжують інтегральну силу, яку можна назвати Духовною Силою Етносу. І саме ця сила тримає людей етносу вкупі, іншими словами, - вона творить Духовну Єдність Етносу.

Духовну Силу Етносу одні звуть егрегором, або звичаєм, або психологією чи ментальністю мас. Карл Густав Юнг писав про неї, як про колективну свідомість, яка є частиною об’єктивної реальності. Всі ці феномени (егрегор, звичай, ментальність мас) мають різні назви, але є спорідненими ознаками і проявами Духовної Cили Етносу і є частиною об’єктивної реальності, яка піддається науковому дослідженню і не є релігійним догматом.

Різні відомі релігії мають споріднене поняття Духовної Сили Людини, як сили Бога, але воно не є тим, що названо Духовною Силою Людини в теорії Етнізму, тому що Етнізм в своїй теорії опирається на розробки різних наук, а релігія в своїй теології послуговується таким поняттям, як віра. А віра - це сприйняття знань без доказу. Для прикладу візьмемо можливе розуміння концепції "Духовної Сили Етносу" в православному християнстві (ми кажемо “можливе“ бо ми не знаємо чи таке розуміння існує в церковних доктринах?), де ця концепція може розумітися як боговгодне бажання єдності етносу "засобами" любові, де етнос/етнічна формація/світовий етнічний лад розгляються як вінець творіння вільною волею людини суспільної системи/соціальної формації в синергії з Богом-Творцем і в умовах якої найліпше розкриватимуться боголюдські здібності людини. В загальному, інтернаціональні церкви мало цікавляться етнічним різноманіттям, яке вони скоріше бачать як перешкоду для приваблення всіх без розбору до інтернаціональної віри, перешкодою для збільшення їх інтернаціональних, глобальних приходів.     
Тому важливо, щоб в Етнізмі всі релігії були вільними випромінювати свій духовний вплив на людину у формі духовних змагань, але бути відділеними від структури Української Етномережі і її діяльності.  Відмежування релігій від Етмомереж має бути статтею Конституції Етномережі.  

Специфічно, Духовна Сила Етносу в Етнізмі буде розглядатися, як сукупність Духовних Сил окремих людей етносу. А Духовна Сила Людини буде науково обоснована і спрямована на Єдність всього етносу, а не лише на єдність людей однієї релігії. 

Таким чином маємо чіткий ланцюг науково пояснених залежностей духовних сил, як нематеріальних енергій, які породжують одна одну – Духовна Сила Людини породжує Духовну Силу Етносу, а та в свою чергу породжує Духовну Єдність Етносу.

Так як все починається із зародка, яким є окрема Духовна Сила Людини, то нам потрібно ясно усвідомити, як ця сила зароджується, формується і зростає? Із знань про етнічне оточення, як джерело формування людської сутності, виходить, що Духовна Cила Людини формується в етнічному середовищі шляхом наступних етнічних впливів:

а) виховання (мова, звичаї, релігія);

б) досвід (накопичені знання);

в) генетика (походження, історична пам’ять).

Людина, пройшовши шлях фізичного і духовного розвитку в етнічному середовищі (а інших культуро-творчих середовищ не існує) виростає і формує власну Духовну Силу. Часто її називають Душею. Ця духовна основа людини, коротко, її етнічна душа, залишається з нею на все життя і її практично неможливо змінити або знищити, хіба лише покалічити. Така сформована етнічна духовна сила (душа) по своїй природі прагне до єдності із собі подібними і є причиною формування Духовної Сили Етносу. Чим сильніші складові системи (люди), тим сильніша сама система або людська цілісність - етнос! А в процесі реалізації Духовної Сили Етносу в прагненні до єдності органічно виростає те, що зветься Духовною Єдністю Етносу.

Як бачимо, досягнення Духовної Єдності Етносу стає можливим лише після формування Духовних Сил окремих людей в єдиному етнічному руслі. Якщо формування Духовних Сил Людей іде успішно і досягає своєї цілі, то ці сили формують Духовну Єдність Етносу, що, в свою чергу, неминуче приведе до формування Світової Етнічної Формації.

Означений процес формування Духовної Єдності Етносу (яка є похідною від Духовних Сил Людей) буде успішним лише при наявності наступних 4-х складових:

1) наявності етнічного середовища;

2) наявності організаційної структури, яка буде впроваджувати в життя і координувати процес формування світової етнічної формації.

3) наявності вчителів, які розуміють засади духовної єдності і навчають інших;

4) наявності книг, підручників, літератури необхідних для виховання і навчання засадам духовної єдності;

Наявність цих 4-х критеріїв є основою для формування Етнічного Ладу. Без наявності цих важливих критеріїв етнос чекає поступове або швидке зникнення.

Ми переконані, що без переходу до Етнічного Ладу існуванню кожній окремій етнічній культурі загрожує або повне вимирання, тобто духовна чи й фізична смерть, або розпорошення серед інших етносів. В існуючому стані замкнутих держав і особливо у сусідстві з більш агресивними етнічними "старшими братами", слабша, "поранена", або "інфікована іншими культурами" етнічна самість буде поглинена або заковтнута такими етноагресорами як на своїй власній території шляхом прихованої культурної окупації, так і шляхом відкритого приєднання до чужих етнічних територій.

Лише активний перехід до Світової Етнічної Формації або Етнічного Ладу існування при умові - (1) етнічного територіального відмежування в одній державі та одночасному (2) світовому етнічному єднанні - принесе виживання, подальший розвиток та процвітання етнічним культурам.4.0. Організаційна структура Етнічного Ладу.

Для iнування етнiчної глобальної української спільноти необхідно мати організацію, яку буде займатися потребами світової спільноти. Давайте назвемо таку організацію - Українська Етномережа. Ця організація буде діяти по канонах власної Конституції Української Етномережі, яка буде розроблена окремо. Кожна країна світу, де проживають українці, буде мати свій Осередок Етномережі, який буде на зв’язку і тісному контакті з усіма іншими осередками світу чере інтернет та інші засоби комунікацій. Контролюючим і ревізійним органом для осередків буде окрема структура, яка буде означена в Конституції Української Етномережі.

Основними принципами структури і функціональності Української Етномережі будуть наступні:

1. Українська Етномережа буде позадержавною організацією українців світу, включаючи українців в Україні. Етномережа буде вітати дружні стосунки з Україною і її консулатами в різних країнах, але буде мати власну незалежну позицію і фінансування.

2. Українська Етномережа буде позаконфесійною організацією, відділеною від усіх релігій і конфесій. Члени Етномережі вільні належати до любої релігії чи церкви їх вибору, але спілкування з конфесіями і особливо їх втручання в роботу Етмомережі виключається.

3. Українська Етномережа буде приймати в свої ряди всіх українців, які забажають приєднатися або будуть мати потребу в допомозі організації.

4. Представництво Етмомережі буде репрезинтуватися розгалуженою мережею осередків, які будуть розташованими в приміщеннях, які ми називатимемо Український Дім.  Такі представництва бажано мати в кожній країні де проживають українці. 

5. Українцем або українкою буде визнаватися людина, яка за власною волею ідентифікує себе, як українець чи українка, і має вільне бажання реалізуватися як особистість на благо Українського Етносу. Генетичне чи національне походження людини не буде перешкодою для її приєднання до лав Української Етномережі. Прийняття до кола Етномережі буде проходити проходити в узгодженні з принципами Конституції Української Етномережі. Процедура буде простою і короткою - на рівні співбесіди з консулом осередку Етномережі. Виключення з лав Етномережі буде проводитися відповідною комісією, призначеною для цього згідно канонів Конституції Етномережі.

Першочерговим завданням Української Етномережі буде розповсюдження ідей Етнізму серед українців цілого світу для усвідомлення ними важливості життєвих принципів Української Світової Єдності.


(в процесі розробки)


5.0. Термінологія. Означення.

Духовна Сила Людини є жаданням до єдності з представниками рідного етносу, яке (жадання) формується етнічним середовищем протягом часу формування дитини в дорослу людину. 

Духовна Сила Етносу – духовність етносу, сформована із Духовних Сил Людей цього етносу. Відома під назвами -- егрегор, традиція, звичаєвість, психологія мас, колективна свідомість тощо.

Духовна Єдність Етносу -- світова етнічна структура, яка об’єднуює людей одного етносу, сформована Духовною Силою Етносу.

Світова Етномережа – світова єдність людей одного етносу. 

ЕТНІЗМсвітова суспільна формація одного етносу створена духовною єдністю цього етносу і його етнічними світовими мережами. Суспільний лад, форма існування етносу на глобальному просторі Землі у формі єдиного етнічного організму

Етнічний Лад — соціальна структура відповідно до ідеології Етнізму. 


Етніст - прихильник ідеології Етнізму.  

Світова Етнічна Формація (СЕФ) – світове природнє існування етносу, сформоване Духовною Єдністю Етносу для взаємної підтримки представниками етносу один одного для їх же користі.

Етнічна Глобалістика - наука про стан етносів в епоху глобалізації.

Глокалізація - термін, що використовується для позначення глобальної локалізації — глобального світогляду, пристосованого до локальних умов.

Ноосфера - сфера розуму; сфера взаємодії суспільства і природи, в межах якої розумна людська діяльність стає визначальним фактором розвитку. 

Зако́н ноосфе́ри академіка Володимира Верна́дського — це закон, положення сформульоване В. І. Вернадським (1944) про перетворення біосфери, згідно з яким на сучасному рівні розвитку людської цивілізації вона неминуче перетворюється в ноосферу, тобто в сферу, де розум людини відіграє найважливішу роль в розвитку природи.


6.0. Бібліографія.

“The Ethnic Origin of Nations” by Anthony Smith;
“Tribes” by Joel Kotkin;
“Ethnicity” by Steve Fenton;
“The Politics of Difference: Ethnic Premises in a World of Power” by Edwin Wilmsen;
“Globalization and Culture: Global Melange” by Jan Pieterse;
“Ethnicities and Global Multiculture: Pants for an Octopus” by Jan Pieterse;
“Оріянство. Українська духовна мудрість або Роздуми про Щастя“ Миколи Пономаренка;

( в процесі поповнення)